Arborist

Arborist i Malmö, Lund och Höllviken

Vi på GM Trädvård är utbildade och certifierade arborister i Höllviken, Lund och Malmö med stor kunskap inom trädvård. Vi kan allt om trädens välmående, anatomi och livsmiljö och är utrustade för att ge träden den behandling de behöver.

Våra arborister arbetar på ett säkert och skonsamt sätt. När vi genomför en trädbeskärning eller trädfällning klättrar vi med säkerhetsutrustning. På så sätt kan vi minimera risken för skador på träden. Dessutom använder vi alltid den senaste utrustningen för att nå svåråtkomliga ytor och ge bästa tänkbara resultat.

GM Trädvård utgår från Bunkeflostrand i Malmö, men våra arborister utför arbeten runt om i hela Skåne. Har du frågor eller funderingar gällande träd ställer vi upp som en rådgivande partner. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert!

Läs mer om våra tjänster:
Trädbeskärning, trädfällning, stubbfräsning, häckklippning, plantering, trädgårdsskötsel och trädgårdskonsultering.

Kontakta vårt glada gäng redan idag. Vi är er arborist i Malmö, Lund och Höllviken samt resterande Skåne.

Häckklippning

Vi utför professionell häckklippning i Malmö, Lund och Höllviken

GM Trädvård har stor kunskap inom häckklippning och häckrestaureringar. Vi kan allt om häckväxter och deras speciella egenskaper som man behöver tänka på om man vill få en tät och fin häck. Förutom växtens behov har vi också expertis inom klippmetoder och tillgång till rätt slags utrustning för klippning, hantering och restaurering av olika sorters häckar.

För oss ligger det stor stolthet i arbetet vi utför. Vår målsättning är att våra kunder ska ha de finast klippta häckarna i kvarteret. Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdraget vilket gör att du enbart behöver betala halva arbetskostnaden för häckklippningen.

Plantering

Plantering i Malmö, Lund & Höllviken

GM Trädvård utför planteringar i offentliga och privata miljöer. Vi nyplanterar, omplanterar eller kompletterar befintliga anläggningar med stort intresse och engagemang. Nyplanterade växter behöver omvårdnad för att må bra och ibland kan det ta tid för växten att anpassa sig till en ny miljö. Hos oss är du garanterad friska och välmående plantor. Våra växtleverantörer håller högsta kvalitet på sina växter, vilket gör att vi alltid kan ge etableringsgaranti på våra planteringar.

På GM Trädvård ser vi plantering som en konstform. Därför arbetar vi omsorgsfullt med allt från planering till plantering och skötsel. Vi väljer rätt plantor för dina behov och vet när på året de ska sättas i jord, var de ska placeras för att trivas bäst och hur de ska hanteras för att växa och vara under en lång tid.

Stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning i Malmö, Lund och Höllviken

GM Trädvård erbjuder stubbfräsning för att bli av med stubbarna som är kvar efter trädfällning. Metoden är enkel, snabb och skonsam och vi utlovar alltid ett professionellt jobb med ett snyggt resultat. Vi har tillgång till ett antal olika storlekar på stubbfräsar, vilket gör att vi alltid kan erbjuda det mest kostnadseffektiva alternativet för varje specifik stubbe.

Med stubbfräsning får trädgården eller miljön ett nytt uttryck och helt nya möjligheter.
När trädstubben som inte längre fyller någon funktion försvinner lämnas utrymme till andra växter eller projekt.

Trädbeskärning

Vi utför professionell trädbeskärning i Malmö, Lund och Höllviken

GM Trädvård utför trädbeskärning i privata och offentliga miljöer runt om i Skåne. Vi som genomför arbetet är utbildade arborister med lång erfarenhet och stor kunskap om trädservice. Med rätt typ av beskärning kan vi bevara säkerheten för bostäder såväl som människor och skapa vackra och välmående träd som varar under en lång tid. Vi hjälper till med beskärning av allt från mindre fruktträd till träd som är över 30 meters höga.

Det finns många olika typer av metoder och förfaranden inom trädbeskärning. Vi jobbar med allt från beskärning av mindre fruktträd till träd som är 30 meter höga. Är du osäker på vilken slags vård dina träd behöver hjälper vi dig gärna att komma fram till en lösning som passar.

Fruktträdsbeskärning

Genom att vårda dina fruktträd kan vi hjälpa dig att påverka mängden, kvaliteten och storleken på frukten. Träd som beskärs på rätt sätt och i rätt tid ger bra skörd. Dessutom blir det enkelt för dig att plocka frukten när det är dags. GM Trädvård har många återkommande kunder som vi jobbar med. Vi utför trädbeskärning i hela Skåne.

Underhållsbeskärning

Vid en underhållsbeskärning plockar vi bort döda och torra grenar från trädet. Vi ser dessutom över kronans uppbyggnad och växtlighet för att hålla den ren från grenar som kan medföra problem i framtiden.

Kronreducering

En kronreducering innebär att man klipper ner trädkronan för att utrymmet trädet står på är begränsat, exempelvis i städer. Det går att reducera en trädkrona med ca. 10-20 %, men ändå hålla trädet välmående och fint för kommande generationer. Vi försöker alltid att bevara den naturliga formen på kronan trots att omfånget på kronan blir betydligt mycket mindre.

Säkerhetsbeskärning

Vid säkerhetsbeskärning tar vi bort alla grenar som kan medföra risk för omgivningen. Det kan vara stora döda grenar eller grenar som har fastnat i kronan efter att de har blåst av i en storm.

Hamling/Formbeskärning

Hamling eller formbeskärning är en skötselteknik som används för att ge träd rätt utseende eller funktion. Alla grenar beskärs regelbundet och på ett sådant sätt så att trädet ska växa i den form det är menat.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning görs på unga träd, för att de ska få en så bra start i livet som möjligt. Vid denna metod av trädbeskärning tar man bort grenar som kommer ge problem i framtiden. Vi ser även till att trädet får en bestämd topp så att det inte bildas co-dominanta stammar.

Trädbeskärning i Malmö, Lund och Höllviken.

Beskärning av träd kan grovt delas in två grupper: Beskärning av fruktträd för att befrämja avkastningen samt beskärning av övriga träd för att erhålla livskraftiga och välväxta träd som harmonierar med omgivningen. Valet av redskap är viktigt, för med bra och rena verktyg går arbetet lättare och är skonsammare mot träde

Genom att alltid arbeta med det senaste inom tekniken och utrustningen kan vi komma åt i de mest svåråtkomliga platserna så era träd är vackra året om. Med rätt trädbeskärning i Höllviken, Malmö och Lund kan era träd frodas med fantastiska blommor, dramatiskt gröna blad och frukt.

Kontakta oss redan i dag för en kostnadsfri offert. Vi har en lång rad av diverse tjänster som vi mer än gärna också utför. Läs gärna mer om dessa genom att klicka på följande länkar: trädfällningar, stubbfräsning, trädgårdskonsultering, trädgårdsskötsel, plantering och häckklippning.

Vi utför trädbeskärning i Malmö, Lund och Höllviken, men även i resterande Skåne.

Trädfällning

Vi utför trädfällning i Malmö, Lund och Höllviken

GM Trädvård och våra certifierade arborister arbetar med trädfällning på ett tryggt och säkert sätt. Vi börjar alltid med att göra en noggrann bedömning av hur träden ska fällas innan vi sätter igång. Detta för att minimera risker och säkerställa att ingen kommer till skada. För oss är säkerhet oerhört viktigt, då jobbet ofta utförs i bebyggda områden.

Vi har stor kunskap och expertis om trädets fällriktning, räckvidd och många andra parametrar. Saknar ni erfarenhet av trädfällning så hjälper gärna våra arborister er för en säkrare trädfällning i Lund, Höllviken och Malmö.

Markfällning

Markfällning är en fördelaktig och kostnadseffektiv metod att fälla träd på. Det går betydligt snabbare än sektionsfällning och ger ett snabbt resultat.

Sektionsfällning

Sektionsfällning lämpar sig för träd som står dåligt till eller har byggnader under sig. Våra arborister använder sig av klätterutrustning för att ta sig upp i trädet och fälla det i mindre bitar. Med hjälp av teknik denna teknik kan vi plocka ner väldigt stora träd på små ytor. Detta är effektivt och skonsamt, då vi inte behöver köra in med stora maskiner under trädet och riskera att förstöra gräsmattor eller annat i omgivningen under trädet.

Vi är arboristerna i Bunkeflostrand som utför sektionsfällningar i Malmö, Lund samt Höllviken och som ser till att era träd fälls med precisionsfällning och säkert oavsett omgivning. Detta gynnar både er och naturen med största säkerheten.

Läs gärna mer om våra andra tjänster också, som vi kan utföra i samband med er trädfällning i Höllviken, Malmö och Lund. Stubbfräsning, trädbeskärning, trädgårdskonsultering, trädgårdsskötsel, plantering och häckklippning.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert angående trädfällning i Malmö, Lund och Höllviken och i resterande Skåne.

Trädkonsultering

Trädkonsult i Malmö, Lund & Höllviken

GM Trädvård erbjuder olika typer av trädkonsultation, för dina behov. Bedömning av träd är en komplex process som kräver erfarenhet och kunskap. Vi finns här för att svara på dina frågor och hjälper till med allt från inventering och planering av trädvård och trädgård.

Trädinventering/trädvårdsplan

Vid en trädinventering undersöker vi träden grundligt för att bestämma dess kondition och eventuella säkerhetsrisker. Träden artbestäms och vi överlämnar ett åtgärdsförslag där vi listar en uppskattad tidsåtgång till varje träd och åtgärd. Vi rekommenderar att trädinventeringarna görs ungefär vart tredje år.

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan är en bra hjälp för dig som har ett större bestånd träd du ansvarar över. Det kan handla om träd på historiska omgivningar eller större fastighetsmarker. En trädvårdsplan bestämmer skötsel och underhåll av träden. Utöver en trädinventering ingår också en åtgärdsplan för fällda träd och specifika åtgärder för trädskötseln. Allt för att behålla och förädla trädbeståndet. Vid historiska områden är syftet istället att bibehålla det kulturhistoriska minnet i omgivningen.

Trädskyddsplan

En trädskyddsplan används inför bygg- och anläggningsarbeten för att avgöra vilka träd som är möjliga att bevara. Vi tar fram åtgärder för att minimera skador på träden och försöker alltid att hitta ett samspel mellan byggprojektet och träden.

Trädvärdering

En värdering av träd sker ofta efter skador har inträffat på träden. Det kan handla om påkörningsskador eller att träden har blivit fällda utan lov från markägare eller kommun. Idag har vi ett antal trädvärderingsmodeller som vi använder oss av och erbjuder. Behöver du rådgivning om en passande modell hjälper vi gärna till att ge dig en rekommendation.

Utbildning

Vi har möjlighet att arrangera kurser inom beskärning och underhåll av grönområden till både privatpersoner och företag. Varje kurs skräddarsys till beställaren och dina behov.